17 APRIL 2020

As part of the efforts of the Algerian Government to repatriate all our fellow non-resident citizens stranded in the United Kingdom and Ireland following the cancellation of their flights, the Embassy of Algeria in the United Kingdom would like to inform of the setting up, until Thursday the 23rd of April 2020, of the following registration platform:

                                             https://services.interieur.gov.dz.

The registration  is mandatory even for those already registered at the Embassy or Consulate General.


إعلانهام

     فياطارالجهودالتيتبذلهاالحكومةالجزائريةلإعادةجميع  المواطنين غيرالمقيمينالعالقينفيالمملكةالمتحدةوأيرلنداإلىالوطنبعدإلغاء رحلاتهم،تعلنسفارةالجزائرفيالمملكةالمتحدةعن  فتح ،الى غاية يوم الخميس 23 افريل  2020 ، المنصةالتاليةللتسجيل:

                                                    https://services.interieur.gov.dz.

كماتعلنكذالكانالتسجيلإلزاميحتىبالنسبةللذينتمتسجيلهمفيالسفارة أوالقنصليةالعامة.